DHL AsiaCup 2023 - Players' Photos


List of Galleries / Taiwan

Football Team Men Player Football Team Women Player Cheerleading Team (Cheerleading)

Football Team Men Player

Kuang Yi, Chien (Coach)

Yi Chieh, Ma

Yi Ting, Lin

Chih Wei, Chang

Wei Chuan, Tseng

Chih Chiang, Sheh

Tsung Kai, Yang

Wen Hung, Su

Ying Yu, Chang

Chih Wei, Weng

Ming Hsiang, Chan

Chiu Chin, Hsu

Yao Hung, Lin

Cheng Ping, Lin

Cheng Han, Hsieh

Zhi, Liu

Cheng Yuan, Lee


Football Team Women Player

Yi Pin, Huang

Ling Chiao, Fang

Ting Yi, Ye

Ting Yu, Chang

Jia Lin, Chen

Yin Hsuan, Hsieh

Hui An, Yeh

Yu Lan, Tsai


Cheerleading Team (Cheerleading)

Yun Shu, Wang (Coach)

Yu Hsiang, Wang

Tien Ching, Yeh

Shih Chieh, Wei

Yen Ju, Lin

Wei, Shuang

Chun Cheng, Yang

Chao Yi, Tseng

Yi Hung, Hsieh

Chia Yu, Chang

Yu Ting, Chen

Chi Ming, Huang

Wan Yun, Chen