DHL AsiaCup 2023 - Players' Photos


List of Galleries / Japan

Football Team Men Player Football Team Women Player Cheerleading Team (Cheer Pom)

Football Team Men Player

Toyohiro, Okada (Coach)

Yudai, Hasegawa

Kazuma, Ishimoto

Kunihiro, Yamada

Eisuke, Yoshihama

Shotaro, Fukushima

Ryosuke, Takahata

Kazuma, Horinouchi

Kohei, Yamazaki

Toru, Matsubayashi

Kenya, Takashima

Yuya, Onuki

Takuma, Onuki

Takanori, Tsuda

Shingo, Kitae

Aoi, Miyagi

Taiki, Nakayama


Football Team Women Player

Rina, Takeda

Yuri, Takahashi

Shiori, Nakamura

Kimura, Moeno

Miho, Doi

Akiko, Shibata

Mayumi, Kambayashi

Chiaki, Shimizu


Cheerleading Team (Cheer Pom)

Kotaro, Sato (Coach)

Nanako, Aikawa

Rina, Hasegawa

Toyomi, Saito

Rina, Sakakibara

Kouichirou, Sasagawa

Yuwa, Mataki

Akane, Minato

Anna, Hayashi

Hinata, Shuto

Asuka, Ono

Sara, Ishii

Manami, Ichinotani