DHL AsiaCup 2023 - Players' Photos


List of Galleries / India

Football Team Men Player Football Team Women Player Cheerleading Team (Cheer Pom)

Football Team Men Player

Sam, Paramel Joseph

Arun, Muraleedharan

Aniket Suresh, Yeole

Ricky Harry, Rodrigues

Akshay Shashikant, Pawar

Muhammed Sharookh, Perekkattil Nazar

Mikhil Vivekanand, Tandel

Vaibhav Thaksen, Tandel

Ian, Dmello

Clint Leslie, Leembruggen

Royan Anthony, Fernandes

Vikas Narayan, Naidu

Adarsh, Pulliyil

Manmeet Singh, Dhillon

Denston Michael, Moraes

Saad Masood, Sayed


Football Team Women Player

Reena, Muthuvel

Chandini, Manjunathaswamy

Shubhada Ganesh, Vernekar

Tanya, D'Mello

Aliya Salim, Shaikh

Alitta Jane, Mendonca

Khushbu Sharad, Bansode

Sharon Juliana, Barnes


Cheerleading Team (Cheer Pom)

Chandraprakash Harishankar, Mali

Anil, Kumar

Saumil Mayur, Somaiya

Pratik Vilas, Khanvilkar

Pranali, Salvi

Monisha, Chandran

Ankita Ashok, Pal

Gomes John Augustine, Augustine

Suchita, Gregory

Sayali Sharad, Pawar

Tapovi, Chaudhary

Sukanya Sunil, Mestry